Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

1 zadanie

Zadanie pn.:  „Przebudowa drogi gminnej w Sianowie ul. Dębowa”
dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wartość dofinansowania: 1 825 341,78 zł
Całkowita wartość zadania: 3 042 236,30 zł

Realizacja: 2021-2022

Opis zadania: Inwestycja ma charakter dwuletni i obejmuje kompleksową przebudowę ul. Dębowej w mieście, stanowiącej bezpośrednie połączenie komunikacyjne z drogą krajową DK nr 6 i ulicą Dworcową (drogą powiatową nr 203, wyremontowaną ulicą w 2020 roku z RFRD przez Powiat Koszaliński).  Prace obejmą przebudowę nawierzchni ulicy Dębowej na całym odcinku o długości 1,028 km wraz z przyległymi wewnątrz osiedla dwoma ulicami o dł. 0,048km i  o dł. 0,052km, przebudowę 57 miejsc parkingowych i miejsc dla osób niepełnosprawnych, budowę ścieżki pieszo-rowerowej i ścieżki rowerowej  wraz z chodnikiem, nowe ciągi piesze wzdłuż pętli autobusowej oraz przebudowę zatoki autobusowej wraz z peronem. Inwestycja rozpocznie się już w II kwartale 2021 roku, a planowany termin jej zakończenia to VI.2022 rok. Zadanie w dużym stopniu wpłynie na poprawę mobilności mieszkańców największego, sianowskiego osiedla , ich poziom bezpieczeństwa w ruch drogowym oraz jakość życia.

2 zadanie

 

Zadanie pn. „Budowa ul. Jeziornej wraz z odwodnieniem w m. Osieki” dofinansowane jest ze środków Państwowego Funduszu Celowego
w ramach  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  /  Funduszu Dróg Samorządowych

Wartość dofinansowania: 502 868,45 zł
Całkowita wartość zadania: 866 057,80 zł

Realizacja: 2020-2021

Opis zadania: Zadanie  polega na budowie nowej drogi wraz z chodnikiem w miejscowości Osieki w Gminie Sianów w powiecie koszalińskim, zlokalizowanej na działkach nr 93/1, 33/1, 156/4 łącznie z przebudową zjazdów i budową kanalizacji deszczowej wraz z włączeniem tej drogi w istniejącą drogę powiatową nr 3504Z. Długość odcinka przebudowanej drogi  to ok 285,3 m.   Realizacja zadania odbędzie się w latach 2020-2021. Dzięki dofinansowaniu droga zwiększy jakość życia mieszkańców wsi Osieki, poprawi ich mobilność,  zagwarantuje wyższy poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz dostarczy wymiernych korzyści dla środowiska i równowagi ekologicznej (poprzez spadek emisji CO2 do atmosfery).

 

3 zadanie

Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skwierzynka”
dofinansowane jest ze środków  Funduszu Dróg Samorządowych

Wartość dofinansowania: 411 175,19 zł
Całkowita wartość zadania: 713 587,57 zł

Realizacja: 2019-2020

Opis zadania: Zadanie polega na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Skwierzynka, w gminie Sianów, w powiecie koszalińskim zlokalizowanej na działce nr 270 wraz z włączeniem tej drogi w istniejącą drogę powiatową dz. nr 239. Długość odcinka drogi podlegającej przebudowie to 332,37 m. Po przebudowie, droga zapewni łatwiejszy i szybszy dostęp mieszkańców Gminy Sianów ze wsi Skwierzynka do administracyjnie połączonej Gminy M. Koszalin, a następnie  szybszy dojazd do Sianowa poprzez siatkę drogową M. Koszalin.

4 zadanie

Zadanie pn.:  „Rozbudowa drogi gminnej w Sianowie - ul. Słowackiego”
dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wartość dofinansowania: 2 247 403,16 zł
Całkowita wartość zadania: 3 866 000 zł

Realizacja: 2023 rok

Opis zadania: Dzięki środkom pozyskanym w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2023 rok, wspomniany odcinek ul. Słowackiego w Sianowie, o długości ok. 800 m, zyska m.in. nową nawierzchnię oraz 170 nowych miejsc postojowych. Ponadto duża część inwestycji będzie skupiała się na zapewnieniu bezpieczeństwa pieszym – przebudowie zostaną poddane chodniki w ciągu drogi, powstanie zatoka autobusowa, ciąg pieszo-rowerowy,  który zapewni rowerzystom bezpieczny dojazd do cmentarza i powstałego osiedla w ramach programu "Mieszkania dla rozwoju", a także, jako element uspokojenia ruchu powstanie skrzyżowanie wyniesione z kostki betonowej.