Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

POPC 2014-2020

Działanie 5.1

Projekt pn."Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR", realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej
V, Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Numer umowy o dofinansowanie: 2069/2022

Całkowity koszt zadania w Gminie Sianów: 635 300,00 zł

Kwota dofinansowania: 635 300,00 zł

Celem głównym projektu jest: Wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

W ramach pozyskanego dofinansowania możliwy będzie zakup:
- ​​sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną,
- usługi zapewniającej dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskazał na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.Działanie 5.1

Projekt pn."Cyfrowa Gmina", realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie REACT-EU Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Całkowity koszt zadania w Gminie Sianów: 415 516,00 zł

Kwota dofinansowania: 415 516,00 zł

Celem głównym projektu jest: wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Dzięki otrzymanej dotacji możliwy będzie skok jakościowy w zakresie sprawnej obsługi mieszkańców poprzez wdrożenie w Urzędzie i jednostkach podległych szeregu rozwiązań właśnie z zakresu usług elektronicznych. Cyfryzacja Urzędu Gminy i Miasta Sianów oraz jednostek podległych jest bez wątpienia jednym z kluczowych zadań, przed którym stoimy w najbliższej przyszłości. Co istotne idealnie wpisuje się w hasło „Sianów Gmina przyszłości”! Ciągły postęp technologiczny i nieoczekiwane wydarzenia, szczególnie takie, jak wciąż trwająca pandemia COVID-19 pokazały wyraźnie, że zmiany w codziennej pracy Urzędu są konieczne. Ostatni czas pokazał jak ważnym i coraz bardziej nieodłącznym elementem dla obywateli stają się usługi elektroniczne. Główna koncepcja realizacji grantu zakłada kompleksowe wdrożenie w Urzędzie Gminy i Miasta  Sianów, a także jednostkach podległych, tj. Centrum Kultury, Gminnym Zakładzie Komunalnym, Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Zespole Administracyjnej Obsługi Oświaty i w szkołach – Szkole Podstawowej nr 1 oraz Szkole Podstawowej nr 2 systemu elektronicznego obiegu dokumentów wraz z całą infrastrukturą. Ideą, która przyświeca projektowi jest stworzenie jednolitej, trwałej, a także bezpiecznej sieci elektronicznego obiegu dokumentów według poniższych założeń zgodnych z modułami projektu.


Działanie 1.1

Projekt pn. „Zdalna szkoła”, realizowany  w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

W ramach działania 1.1 dofinansowanie udzielono projektom, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego I Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”. Cel ten będzie realizowany poprzez działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Celem projektu jest doposażenie szkół w sprzęt komputerowy (laptopy, tablety) oraz dostęp do Internetu, które będą mogły go użyczyć uczniom w trakcie nauki zdalnej.

W ramach realizacji projektu zakupiono 29 laptopów oraz 12 routerów z dostępem do Internetu na 6 miesięcy.

Całkowity koszt zadania w Gminie Sianów: 70 000,80 zł

Kwota dofinansowania: 70 000,00 zł

W ramach projektu sprzęt został przekazany do szkół, które wypożyczyły go uczniom na okres nauki zdalnej

Szkołom przekazano:

SP1 w Sianowie - 6 laptopów, 2 routery z dostępem do internetu,

SP2 w Sianowie - 6 laptopów, 2 routery z dostępem do internetu,

SP Dąbrowa - 5 laptopów, 2 routery z dostępem do internetu,

SP Sucha Koszalińska -5 laptopów, 2 routery z dostępem do internetu,

SP Iwięcino - 5 laptopów, 2 routery z dostępem do internetu,

SP Szczeglino - 2 laptopów, 2 routery z dostępem do internetu.