Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

Obiekty sportowe

Hala

Miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sianowie, ul. Dworcowa 26a.

Godziny otwarcia: w dni robocze do godz. 22.00.

Kontakt: 94 3185 218, e-mail: sp2@sianow.pl

Zobacz halę na mapie Googla

Zobacz kalendarz wykorzystania hali

Regulamin hali oraz cennik na BIP-ie szkoły

Zobacz Uchwałę Nr XXXVI/208/09 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 28.04.2009 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z obiektów sportowych Gminy Sianów - pdf


Uroczyste przecięcie wstęgi przez uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sianowie podczas otwarcia hali 16 września 2012 roku.

Hala składa się z wielofunkcyjnego boiska sportowego o wymiarach 44mx25m, sali do ćwiczeń dla osób niepełnosprawnych, siłowni, zaplecza socjalnego w postaci 6 szatni, pryszniców, toalet dla zawodników i trenerów.

Zdjęcie hali z zewnątrz, od strony głównego wejścia.

Na poziomie pierwszego piętra znajduje się widownia, składająca się z 200 miejsc siedzących dla widzów. Sala sportowa o powierzchni 1161,08 m2  służy także do wystawiania przedstawień teatralnych lub szkolnych, oraz organizowania innych imprez rozrywkowych lub szkoleniowych wymagających dużej powierzchni użytkowej. Możliwe jest podzielenie sali do gry na trzy części, z których każda może stanowić małe boisko do gry np. w koszykówkę.

Hol przed wejściem do sali gimnastycznej.

Cały obiekt jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Przy wejściu głównym do hali widowiskowo-sportowej oraz dla zapewnienia komunikacji miedzy budynkiem hali a istniejącym budynkiem szkoły zamontowano windę dla osób niepełnosprawnych oraz podjazd.

Sanitariaty w hali

Obok hali jest zagospodarowany teren w postaci utwardzonych miejsc postojowych na samochody osobowe (w tym jedno miejsce dla osoby niepełnosprawnej), dróg dojazdowych, placu manewrowego dla wozu strażackiego oraz chodnika. Halę oddano do użytkowania 16 września 2012 roku.

Zdjęcie z uroczystego otwarcia hali

Orlik

Miejsce:  Sianów ul. Mickiewicza 11.

Godziny otwarcia:  Poniedziałek  - Piątek   16.00- 21.00, Sobota – Niedziela    12.00- 18.00.

Link do mapy Google - http://sianow.pl/vmap/page/14:1/16/54.227435500958045,16.297550419357343

Animatorzy Sportu na boisku: Krzysztof Miętek - tel. 606400920 i Wojciech Drejski - tel. 516-564-382 .

Kompleks otwarty jest:
a)    Dla planowanych zajęć szkolnych dla uczniów szkół, przedszkola oraz grup zorganizowanych, w okresie od września do czerwca:
Poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00

b)    Dla innych osób w okresie od września do czerwca:
Poniedziałek – piątek 16:00 – 21:00
Sobota i niedziela – 12:00 – 18:00

c)    Dla innych osób w okresie od lipca do sierpnia:
Poniedziałek – piątek 10:00 – 21:00
Sobota i niedziela 12:00 – 18:00

Orlik to zespół boisk i urządzeń sportowych z modułowym systemowym budynkiem zaplecza boisk. Obiekt przeznaczony jest do celów wypoczynku, rekreacji.

Posiada on: boisko do piłki nożnej - nawierzchnia syntetyczna o powierzchni całkowitej 1860 m kw. (szerokość: 26 m + 2x2 m wybiegi = 30 m, długość: 56 m + 2x3m wybiegi = 62m), boisko do koszykówki i siatkówki - nawierzchnia syntetyczna o powierzchni całkowitej 613,11 m kw. (szerokość: 15,1 m + 2x2m wybiegi = 19,1 m, długośc: 28,1m + 2x2m wybiegi - 32,1 m).

Zobacz Uchwałę Nr XXXVI/208/09 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 28.04.2009 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z obiektów sportowych Gminy Sianów oraz Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012” w Sianowie - pdf

Stadion

Zobacz Uchwałę Nr XXXVI/208/09 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 28.04.2009 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z obiektów sportowych Gminy Sianów - pdf. Miejsce:  Sianów ul. Strzelecka 11. Miejski w Sianowie  wraz z zapleczem zwany dalej Stadionem jest przeznaczona do zajęć i rozgrywek sportowych oraz imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych. Link do mapy Google.
Stadion otwarty jest:
1) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-22.00,
2) w soboty w godz. 9.00-21.00,
3) w niedzielę w godz. 10.00-20.00.
3. W godzinach od 8.00 do 18.00 Stadion nieodpłatnie udostępniony jest przede wszystkim na realizację zadań dydaktycznych i zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży szkół prowadzonych przez Gminę Sianów.
4. W pozostałych godzinach obiekt udostępniony jest osobom fizycznym i grupom zorganizowanym.
5. Korzystanie ze Stadionu odbywa się po uzgodnieniu z administratorem w oparciu o przygotowany przez niego harmonogram.
6. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu winny bezwzględnie podporządkować się wskazówkom i uwagom administratora obiektu.
7. Administratorem Stadionu jest Zakład Budżetowy Administracji Budynków Komunalnych w Sianowie, tel. 94 3185 639.
8. Administrator Stadionu nie gwarantuje przeprowadzenia rozgrywek sportowych lub odbycia imprezy sportowej albo kulturalnej w konkretnym dniu lub o określonej porze i zastrzega sobie prawo do zmian ogłoszonych terminów bez zapowiedzenia i z wyłączeniem odpowiedzialności.
9. Przebywanie na Stadionie w czasie odbywania rozgrywek sportowych, imprez sportowych lub kulturalnych dopuszczalne jest za zgodą Administratora.
10. Umowy o wykorzystanie stadionu muszą być zgodne z powszechnie obowiązującym prawem.
                                                                                                                                                                Na stadionie odbywają się co roku Dni Ziemi Sianowskiej.

SkatePark

Zabacz Uchwałę Nr LXIV/382/10 Rady Miejskiej w Sianowie z dn. 29.10.2010 r. w sprawie w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z obiektu sportowego „Skatepark” w Sianowie - pdf

W październiku 2010 r., oddano do użytku Skatepark na placu przy ulicy Mickiewicza w Sianowie. Jest to nie lada atrakcja dla miłośników jazdy na rolkach, deskorolkach czy też specjalnie przygotowanych rowerach. W ramach inwestycji przygotowany został plac o powierzchni 470 m o nawierzchni bitumicznej, na której zamontowano specjalistyczne urządzenia do uprawiania „skatesportów”. Ponadto zrealizowany został chodnik pomiędzy ulicami Kopernika i Mickiewicza – ścieżka, która dotychczas  wykorzystywana była przez pieszych jako skrót.

W 2013 roku ruszyły dalsze prace związane z zagospodarowaniem terenu rekreacyjno – sportowego przy ul. Mickiewicza w Sianowie. Obok istniejących boisk i skateparku, powstały kolejne miejsca do rekreacji dla naszych mieszkańców. Nowe elementy zagospodarowania terenu to plac zabaw w formie mini siłowni, ścieżka do jazdy na rolkach, została wykonana droga o trwałej nawierzchni bitumicznej wraz z powiększeniem istniejącego parkingu. Ciągi komunikacyjne zostały oddzielone pasem zieleni od placów zabaw, staneły też ławki dla korzystających z tego terenu. 

Łemblej

1 czerwca 2014 r.  oficjalnie otwarto kompleks sportowy przy ul. Dębowej w Sianowie.  Inwestycja szacowana na kwotę 600 000 zł w 85% została dofinansowana ze środków Programu Operacyjnego RYBY.

Kompleks sportowy zwany potocznie „sianowskim Łemblej” jest jednym z elementów projektu „Rekreacyjny Sianów” realizowanego przez Urząd Gminy i Miasta w Sianowie.

Dzięki środkom pozyskanym za pośrednictwem Darłowskiej Lokalnej Grupy Działania mieszkańcy Sianowa mogą w komfortowych warunkach dbać o swoje zdrowie lub po prostu wypocząć. 

Na zaniedbanym dotąd tak zwanym „dołku karnieszewickim” powstały  boisko do piłki nożnej oraz boisko do piłki siatkowej i koszykowej oraz z uwagi na różnice terenowe, zostały wykonane bezpieczne ciągi piesze.

Cały teren jest przystosowany do bezpiecznego poruszania się osób niepełnosprawnych. Zobacz obiekt na mapoe Googla.

Place,boiska

Obecnie na terenie Gminy funkcjonuje 28 placów zabaw: 23 na terenach wiejskich, 5 na terenie Sianowa.  Pierwsze place zabaw powstały w 2008 roku w Skibnie i w Parku Miejskim w Sianowie, następnie w 2009 roku w Dąbrowie, Siecieminie, Sianowie przy SP nr 1 i 2 oraz na Osiedlu nr 3 w Sianowie. Były to inwestycje realizowane ze środków własnych Gminy. Następne place zabaw oraz boiska wielofunkcyjne były dofinansowywane ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW .

Plac zabaw w miejscowości Skwierzynka

W 2010r. w  ramach projektu dofinansowanego  z PROW oś 4 LEADER  pn. „Rekreacyjno-turystyczne centra wsi w Gminie Sianów i przebudowa pomieszczeń gospodarczych na świetlicę w Dąbrowie” powstało pięć placów zabaw w miejscowościach: Gorzebądz, Kędzierzyn, Wierciszewo, Karnieszewice Grabówko oraz pięć boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Bielkowo, Szczeglino, Maszkowo, Iwięcino, Dąbrowa oraz plac rekreacyjny w Suchej Koszalińskiej. W ramach środków zarezerwowanych w budżecie powstał także plac zabaw w Sownie. 

Plac zabaw w miejscowości Sierakowo Sławieńskie.

W ramach rojektu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego „Południowy Bałtyk powstały dwa place zabaw w miejscowościach: Szczeglino oraz Kłos w ramach drugiego projektu „Na wsi też można się bawić” powstały dwa place zabaw w miejscowościach: Iwięcino i Sucha Koszalińska. W roku 2012 w ramach projektu realizowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Oś IV Lider pn. „Rekreacyjno-turystyczne centra wsi na terenie Gminy Sianów” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej powstało  6  placów zabaw z drewna w miejscowościach Bielkowo, Sierakowo Sławieńskie, Mokre, Maszkowo, Skwierzynka, Ratajki oraz 5 boisk do gry w koszykówkę i siatkówkę z kostki brukowej betonowej o wymiarach 20x10 m w miejscowościach Wierciszewo, Kłos, Sieciemin, Grabówko, Skwierzynka.

Plac zabaw w miejscowości Ratajki

W roku 2013 zrealizowano budowę trzech kolejnych placów zabaw, w miejscowościach: Kleszcze, Osieki, Skibienko. Dodatkowo w tym samym roku powstały trzy boiska wielofunkcyjne w miejscowościach Kleszcze, Osieki oraz Skibienko. Place zabaw oraz boiska wielofunkcyjne wykorzystywane są nie tylko przez najmłodszych mieszkańców ale także przez dorosłych, dzięki możliwości zdemontowania urządzeń na boiskach wielofunkcyjnych plac służy także jako plac rekreacyjny przy organizacjach festynów wiejskich.

Plac zabaw w miejscowości Maszkowo

Na placach zabaw, oprócz bieżącej kontroli oraz pieczy sołtysów na obiektem, przeprowadzane są coroczne przeglądy urządzeń pod względem technicznym, eksploatacji przez osobę z wymaganymi uprawnieniami. W okresie wiosennym wymieniany jest piasek w piaskownicach, a także co 2-3 lata wg zaleceń producenta urządzenia są konserwowane impregnatem do drewna.

Plac zabaw w Sianowie

Place zabaw na terenach wiejskich są administrowane przez  Urząd, natomiast place zabaw  w mieście są administrowane przez  ZB ABK w Sianowie.

L.p

Sołectwo

PLAC ZABAW

BOISKO

1.

Bielkowo

2012

2010

2.

Dąbrowa

2009

2010

3.

Gorzebądz

2010

-

4.

Grabówko

2010

2012

5.

Iwięcino

2010

2010

6.

Karniszewice

2010

-

7.

Kędzierzyn

2010

-

8.

Kleszcze

2013

2013

9.

Kłos

2010

2012

10.

Maszkowo

2012

2010

11.

Mokre

2012

-

12.

Osieki

2013

2013

13.

Ratajki

2012

-

14.

Rzepkowo

-

-

15.

Sieciemin

2009

2012

16.

Sierakowo

2012

-

17.

Skwierzynka

2012

2012

18.

Skibno

2008 ( SKIBIENKO 2013)

SKIBIENKO 2013

19.

Sowno

2010

-

20.

Sucha Kosz.              

2010

2010

21.

Szczeglino

2010

2010

22.

Szczeglino Nowe

-

-

23.

Węgorzewo Kosz.

2010

2010

24.

Wierciszewo

2010

2012

 

 

23 miejscowości

15 miejscowości