Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

Gmina pomaga przedsiębiorcom

Uprzejmie informujemy, że z inicjatywy Burmistrza Gminy i Miasta Sianów, Macieja Berlickiego, Rada Miejska w Sianowie podjęła 4 czerwca 2014 r. uchwałę w sprawie określenia warunków udzielenia pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości. Pomoc ma zastosowanie dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje, dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy oraz przedsiębiorców budujących lub rozbudowujących przedsiębiorstwo. Dodatkowo większe zniżki skierowane są do nowo powstałych przedsiębiorstw na terenie gminy. Szczegółowy zakres i warunki udzielenia pomocy zawiera uchwała. pdf