Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Inwestycja dotycząca modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Maszkowo współfinansowana przy udziale środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego pochodzących z wyłączenia gruntów rolnych z produkcji.

Wartość dofinansowania: 721 272,81 zł

Całkowita szacowana wartość zadania: 1 977 840,00 zł

Realizacja: 2022 rok

Opis zadania: zadanie polega na przebudowie drogi gminnej o długości 1,14 km zlokalizowanej w miejscowości Maszkowo wraz z włączeniem jej w istniejącą drogę Wojewódzką nr 206. Modernizacja polega na wzmocnieniu istniejącej drogi o nawierzchni bitumicznej oraz z płyt betonowych poprzez wykonanie warstwy wyrównawczej, położenie nowej nawierzchni mineralno-bitumicznej, wykonanie poszerzeń istniejącej drogi itp.