Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

04-01-2023

Wyniki głosowania Budżetu Obywatelskiego 2023!

Wyniki Budżetu Obywatelskiego 2023!

Zakończyliśmy głosowanie w ramach IV edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Sianów w 2023! Łącznie na wszystkie projekty oddano ponad 1050 głosów. Tym samym, niezmiernie miło jest nam przedstawić dwa zwycięskie projekty:

Projekt pn.  „Bezpieczna droga sąsiedzka

Jago autorem jest Tomasz Sadowski, z miejscowości Węgorzewo Koszalińskie. Projekt otrzymał 329 głosów a jego wartość  to:  100 000,00 zł. Co ważne, dla Pana Tomasza jest to drugi zwycięski projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Zadanie polega na przebudowie ok 900mb drogi sąsiedzkiej z Węgorzewa Koszalińskiego w kierunku do Szczeglina, biegnącej przez las. Droga obecnie jest w bardzo złym stanie, posiada liczne dziury i wyrwy powstałe przez ciężki sprzęt leśny, wymaga zasypania dziur, utwardzenia mechanicznego kruszywem i ukształtowania. Zadanie bezpośrednio wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców i komfort komunikacji osób poruszających się po niej.  Droga docelowo wpłynie na jakość relacji sąsiedzkich mieszkańców Węgorzewa Koszalińskiego i Szczeglina oraz na poziom atrakcyjności tych miejscowości przez zwiększony ruch turystów, cyklistów i grup nordic walking.


Lokalizacja: 
droga gminna biegnąca przez las z Węgorzewa Koszalińskiego do Szczeglina, działki nr 524/6, 405/1, 524/5, obręb Węgorzewo Koszalińskie.

Projekt pn. Rozbudowa infrastruktury o charakterze sportowo-rekreacyjnym we wsi Kłos

Jago autorką jest Joanna Urban z miejscowości Kłos. Projekt otrzymał 219 głosów a jego wartość  to:  100 000,00 zł.

Projekt polega na rozbudowie 1 z 2 istniejących budynków sportowo-rekreacyjnych na terenie przy boisku sportowym w miejscowości Kłos. Rozbudowa polegać będzie na demontażu ściany jednego budynku, stanowiącego obecnie salę spotkań i integracji mieszkańców (35 m²) oraz  jego rozbudowę o budynek  bliźniaczy - tożsamych parametrów. Dzięki inwestycji powstanie komfortowa przestrzeń do spotkań, edukacji i integracji wielopokoleniowej mieszkańców o docelowej powierzchni 70 m². Ponadto, inwestycja zmodernizuje obecną infrastrukturę sportową sołectwa (będącej w użyczeniu Stowarzyszenia Ekologiczny Rozwój Wsi do 2030 roku), będzie miejscem animacji sportowej, stworzy dobre warunki organizatorom turniejów i rozgrywek sportowych do ich prowadzenia, a aktywnym mieszkańcom - przestrzeń do wykorzystania podczas imprez okolicznościowych organizowanych przez radę sołecką czy organizacje pozarządowe.

Lokalizacja: teren przy boisku sportowym w Kłosie, działka nr 44/1, obręb Kłos.

 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział w IV edycji Budżetu Obywatelskiego!

Cieszymy się z Waszego dużego zaangażowania i kreatywnych pomysłów. 

Zestawienie oddanych głosów zobacz TUTAJ (pdf)