Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

21-06-2023

Nowe projekty sianowskich seniorów

Nowe projekty sianowskich seniorów

Trzy sianowskie organizacje pozyskały blisko 210 tys. zł na projektu w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025. Działania zaktywizują ponad 150 seniorów w wieku 60+.

Stowarzyszenie Sianowska Akademia Seniora rozpoczęło już zajęcia edukacyjne dla 92 zakwalifikowanych do projektu uczestników. Utworzonych zostało 11 grup szkoleniowych obejmujących zajęcia tj. hyrdocyklingu, brydża, gier planszowych, jogi, kulinarne, plastyczne, rekreacyjne, gimnastyczne, rękodzieła, teatralne czy zdrowego kręgosłupa. Planowane są spotkania wykładowe w ramach Akademii Bezpieczny Senior, Akademii Bezpieczne Finanse a także wyłonienie grupy liderów i przeprowadzenie dla nich cyklu szkoleń z zakresu edukacji nieformalnej osób starszych.
Fundacja Projekt Senior swoje działania kieruje do 48 osób w wieku 60+. Ruszyły już szkolenia komputerowe, językowe, rękodzielnicze, kulinarne, jogi, gier planszowych a także wycieczek z kijkami (nordic walking). Planowany jest cykl spotkań w ramach akcji Bezpieczny Senior a także spotkania integracyjne obejmujące wyjścia do kina, teatru i wycieczki krajoznawcze.
Stowarzyszenie Victoria Sianów zaplanowało organizację zajęć basenowych oraz licznych wycieczek rowerowych lub nordic walking, połączonych z wykładami na temat zdrowego żywienia. W ten sposób organizacja chce zadbać o prawidłową kondycję fizyczną 20 beneficjentów w wieku 60+
Projekty są dofinansowane ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni +” na lata 2021 – 2025