Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

26-06-2023

Debata nad raportem o stanie Gminy Sianów za 2022 rok

Podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej w Sianowie, w dniu 30 czerwca 2023 r. o godz. 11:00 odbędzie się debata nad raportem o stanie Gminy Sianów za 2022 rok. W trakcie debaty zabrać głos będą mogli mieszkańcy Gminy, którzy złożą Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Sianowie pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Warunek ten wynika z art. 28aa pkt 7 Ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku. Zgłoszenia przyjmowane w Urzędzie Gminy i Miasta w Sianowie przy ul. Armii Polskiej 30, w godzinach pracy Urzędu. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu w debacie nad raportem wg kolejności zgłoszenia się do Przewodniczącego Rady Miejskiej. Przewidziane jest wystąpienie maksymalnie 15 mieszkańców, co wynika z art. 28aa pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym. Uczestnicy debaty mają prawo do jednokrotnego wystąpienia. Poniżej Raport za 2022 rok oraz wzór zgłoszenia o udział w debacie.

Info: Gmina Sianów