Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

Dwie inwestycje w Sianowie zakończone.

Zakończono roboty budowlane w związku z przebudową drogi gminnej, ul. Strzeleckiej w Sianowie na odcinku około 80,00 mb (droga bez przejazdu). Zgodnie z dokumentacją techniczną wykonano nawierzchnię z kostki betonowej w postaci ciągu pieszo-jezdnego o szerokości od 4,1 do 5,0 m z zachowaniem obecnego układu komunikacyjnego. Wykonano również odwodnienie przedmiotowego odcinka drogi od projektowanych wpustów odwadniających poprzez studzienki połączeniowe do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. Wykonawca była firma z Koszalina: P. P U. H. FUKS Krystian Mendziak, która powyższe prace wykonała za kwotę 104 550,00 zł brutto.

Zakończono prace związane z realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika w Sianowie, ul. Węgorzewska – II etap”. Zakres prac obejmował przede wszystkim budowę chodnika z kostki betonowej o długości około 800 metrów wzdłuż drogi powiatowej nr 3545Z wraz z budową i przebudową zjazdów i przepustów pod zjazdami oraz oczyszczeniem przydrożnego rowu i wykonaniem odwodnienia. Wykonawcą była firma z Koszalina: BAUTRA Sp. z o. o. Karol Trafny, która wykonała powyższe prace za kwotę 342 188,11 zł brutto. Realizacja ta została wykonana dzięki finansowemu wsparciu Powiatu Koszalińskiego.