Cittaslow
Unia Europejska

Czyste powietrze | Sianów - Łazy

Mieszkanie plus

Gminne nieruchomości na sprzedaż i dzierżawy

01-09-2020
Zakończono roboty budowlane w związku z przebudową drogi gminnej, ul. Strzeleckiej w Sianowie na odcinku około 80,00 mb (droga bez przejazdu). Zgodnie z dokumentacją techniczną wykonano nawierzchnię z kostki betonowej w postaci ciągu pieszo-jezdnego o szerokości od 4,1 do 5,0 m z zachowaniem...
12-08-2019
Miło nam poinformować, iż Urząd Marszałkowski ogłosił listę rankingową projektów wybranych do dofinansowania w ramach RPO WZ 2014-2020 w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.Gmina Sianów pozyskała dofinansowanie w wysokości ponad 3,38 mln zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i...
29-04-2019
W czwartek, 18 kwietnia br., dokonano odbioru przebudowy drogi powiatowej nr 3541Z Kawno- Sieciemin w ramach projektu pn. „Dostosowanie lokalnego układu komunikacyjnego do przebiegu drogi S6 na terenie gminy i miasta Sianów”, realizowanego  w ramach Działania 5.3 Budowa i przebudowa dróg...
13-03-2019
Parafia Rzymskokatolicka w Osiekach pw. św. Antoniego Padewskiego wraz z końcem 2018 roku zakończyła prace konserwatorsko-restauratorskie przy kościele parafialnym w Osiekach oraz przy kościele filialnym w Suchej Koszalińskiej. Prace realizowane były w ramach zadania pn. „Prace konserwatorsko-...
13-03-2019
Po długiej przerwie Kościół Parafialny pw. św. Stanisława Kostki w Sianowie zostanie oddany do użytkowania. W niedzielę przypada uroczystość Objawienia Pańskiego zwane tradycyjnie świętem Trzech Króli.W 2016 roku w zabytkowej świątyni wymieniono i naprawiono uszkodzone elementy dachu i konstrukcji...
13-03-2019
W dniu 28grudnia w Sianowie odbyło się uroczyste i oficjalne otwarcie Klubu „Senior +”. Dzięki wsparciu, którego grantodawcą było Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Gmina Sianów zrealizowała plan kompleksowej adaptacji i wyposażenia części pietra budynku po dawnej Szkole Podstawowej...
07-11-2018
W bieżącym roku Gmina Sianów zrealizowała kolejne przedsięwzięcia związane z przebudową nawierzchni dróg gminnych i wykonania ich z płyt YOMB. Wykonaliśmy łącznie 650 mb takich dróg:  w Sianowie, Siecieminie, Suchej Koszalińskiej i Skwierzynce. Kolejna droga w Sianowie jest w trakcie...
19-10-2018
Trwają prace związane z budową magistrali wodociągowej z Sianowa do Osiek.  Zmodernizowane        i rozbudowane ujęcie wody w Sianowie będzie zaopatrywało w wodę kolejne miejscowości w Gminie Sianów. Obecnie Sianów i Kłos, a po zrealizowaniu zadania również...
18-10-2018
W ostatnich dniach ruszyła długo oczekiwana przebudowa drogi powiatowej nr 3541Z Kawno- Sieciemin w ramach projektu pn. „Dostosowanie lokalnego układu komunikacyjnego do przebiegu drogi S6 na terenie gminy i miasta Sianów”, realizowanego  w ramach Działania 5.3 Budowa i przebudowa dróg...
17-09-2018
Kolejna ścieżka rowerowa na terenie Gminy Sianów została przekazana Rowerzystom do bezpiecznej jazdy. 14 września br. Komisja odbiorowa dokonała odbioru końcowego robót związanych z budową ścieżki rowerowej na odcinku: Iwięcino – droga nr 203 poprzez Rzepkowo do Osiek i dalej z Osiek do Łaz....

Strony